مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

T3
مخفف عبارت T3
Triiodothyronine
تری‌یدوتیرونین یا T۳ با فرمول شیمیایی...
VCC
مخفف عبارت VCC
Voltage Common Collector
منبع تغذیه، پاور ساپلای - دستگاهی برای...
TPE
مخفف عبارت TPE
ThermoPlastic Elastomer
ترموپلاستیک الاستومر (TPE) در واقع با...
EVER
مخفف عبارت EVER
Epidermodysplasia Verruciformis
اپیدرمودیسپلیژا وروسِفورمیس که به آن...
NME
مخفف عبارت NME
New Musical Express
د نیو می‌وزیکال اکسپرس ان‌ام‌ای یا به...
BIID
مخفف عبارت BIID
Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخفف...