لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 04:57
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

EVER
مخفف عبارت EVER
Epidermodysplasia Verruciformis
اپیدرمودیسپلیژا وروسِفورمیس که به ...
BIID
مخفف عبارت BIID
Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخف...
بام
مخفف عبارت بام
بانکداری الکترونیک ملی
بانکداری اینترنتی به مفهوم ارائه خ...
MSM
مخفف عبارت MSM
Men who have Sex with Men
مردانی که با مردان آمیزش می‌کنند ی...
IADS
مخفف عبارت IADS
International Association of Dental Students
انجمن بین‌المللی دانشجویان دندانپز...
VAC
مخفف عبارت VAC
Visa Application Center
بعضی از کارهای مربوط به سفارتخانه‌...
DARPA
مخفف عبارت DARPA
Defense Advanced Research Projects Agency
دارپا (DARPA) یا آژانس پروژه‌های ت...