لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 31 تیر 1398 - 02:17
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

NPT
مخفف عبارت NPT
Nocturnal Penile Tumescence
نعوظ صبحگاهی یا بلند شدن آلت هنگام...
PNE
مخفف عبارت PNE
Primary Nocturnal Enuresis
شب‌ادراری یا شب‌میزی به حالتی گفته...
GERD
مخفف عبارت GERD
Gastro Esophageal Reflax Diseas
بیماری رفلاکس (برگشت) اسید معده به...