لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:07
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IDS
مخفف عبارت IDS
Interactive Drives System
سیستم رانندگی با عوامل تاثیر گذارن...
ADC
مخفف عبارت ADC
Apparent Diffusion Coefficient
ضریب پخش ظاهری یک کمیت در ام آر آی...
CT
مخفف عبارت CT
Computerized Tomography
یک روش رادیولوژی (عکس‌برداری با اش...
CNC
مخفف عبارت CNC
‎Computer Numerical Control
کنترل رقمی رایانه‌ای یا سی‌ان‌سی ب...
UMTS
مخفف عبارت UMTS
Universal Mobile Telecommunications System
سیستم جهانی مخابرات تلفن همراه (UT...