لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 7 فروردین 1398 - 05:52
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

MVV
مخفف عبارت MVV
Maximum Ventilatory Volume
به حداکثر تنفس ارادی به صورت سریع ...
IMO
مخفف عبارت IMO
International Mathematical Olympiad
المپیاد جهانی ریاضی (IMO) یک المپی...