مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

INES
مخفف عبارت INES
International Nuclear Event Scale
مقیاس بین‌المللی حادثه هسته‌ای ( INES )...
EOC
مخفف عبارت EOC
Emergency Operations Center
EOC به معنای مدیریت اطلاعات، مدیریت...
FIRST
مخفف عبارت FIRST
Forum of Incident Response and Security Team
انجمن پاسخ به حادثه و تیم امنیتی...