لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 20:57
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

NPT
مخفف عبارت NPT
Nocturnal Penile Tumescence
نعوظ صبحگاهی یا بلند شدن آلت هنگام...
HSDD
مخفف عبارت HSDD
Hypoactive Sexual Desire Disorder
اختلال کم‌میلی جنسی عبارت است از ع...
MSM
مخفف عبارت MSM
Men who have Sex with Men
مردانی که با مردان آمیزش می‌کنند ی...