لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 21:04
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

MSM
مخفف عبارت MSM
Men who have Sex with Men
مردانی که با مردان آمیزش می‌کنند ی...