لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 11:29
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRSF
مخفف عبارت IRSF
Iran Roller Skating Federation
فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو جمهو...
IRIBF
مخفف عبارت IRIBF
Islamic Republic of Iran Basketball Federation
فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایر...
CPO
مخفف عبارت CPO
Chief Procurement Officer
مدیر ارشد تدارکات از مدیران ارشد ا...