لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 24 آذر 1397 - 00:55
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CPO
مخفف عبارت CPO
Chief Procurement Officer
مدیر ارشد تدارکات از مدیران ارشد ا...