لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 مهر 1397 - 22:28
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

DSC
مخفف عبارت DSC
Differential Scanning Calorimetry
DSC یک تکنیک تحلیل دمایی است که در...
RPI
مخفف عبارت RPI
Rensselaer Polytechnic Institute
مؤسسه پلی تکنیک رنسلیر (RPI) از دا...