لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 30 فروردین 1398 - 03:28
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

RPD
مخفف عبارت RPD
Raccoon city Police Department
ادارهٔ پلیس شهر راکون که به شکل کو...