لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 31 تیر 1398 - 01:32
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

NPT
مخفف عبارت NPT
Nocturnal Penile Tumescence
نعوظ صبحگاهی یا بلند شدن آلت هنگام...
NPT
مخفف عبارت NPT
Nuclear Non- Proliferation Treaty
ان.پی.تی مخفف نام انگلیسی معاهده م...