لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 5 خرداد 1398 - 13:55
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف FTW

For The Win

این عبارت برای پیروزی کاربرد دارد. ( مثلا پیروزی یک تیم ).
FTW