لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 27 آذر 1397 - 16:19
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

MS
مخفف عبارت MS
MicroSoft Corporation
شرکت مایکروسافت یک شرکت چند ملیتی ...