لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 09:37
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

MS
مخفف عبارت MS
MicroSoft Corporation
شرکت مایکروسافت یک شرکت چند ملیتی ...