لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 12:23
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SARS
مخفف عبارت SARS
Severe Acute Respiratory Syndrome
نوعی بیماری تنفسی حاد که توسط ویرو...
IPTV
مخفف عبارت IPTV
Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پرو...
CI
مخفف عبارت CI
Continuous Integration
یکپارچه‌سازی مداوم و یا ادغام مداو...
LIBS
مخفف عبارت LIBS
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروش...
OCT
مخفف عبارت OCT
Optical Coherence Tomography
مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT، ن...