لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 26 خرداد 1398 - 01:47
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CI
مخفف عبارت CI
Continuous Integration
یکپارچه‌سازی مداوم و یا ادغام مداو...
LIBS
مخفف عبارت LIBS
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروش...
OCT
مخفف عبارت OCT
Optical Coherence Tomography
مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT، ن...
SCAM
مخفف عبارت SCAM
Séquentiel Couleur à Mémoire
سکام، (به فرانسوی به معنای رنگ متو...
HARP
مخفف عبارت HARP
High Frequency Active Auroral Research Program
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکا...
BIN
مخفف عبارت BIN
Bank Identification Number
شش رقم اول کارت‌های بانکی که معرف ...
UCSC
مخفف عبارت UCSC
University of California, Santa Cruz
مرورگر ژنومی ارائه شده توسط دانشگا...
TA
مخفف عبارت TA
Transactional Analysis
تحلیل تراکنشی (رفتار متقابل) یا به...
ICRS
مخفف عبارت ICRS
International Celestial Reference System
سامانه بین‌المللی مرجع آسمانی با ن...
OSTM
مخفف عبارت OSTM
Ocean Surface Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری سطح اقیانوس بر ...