لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 اسفند 1397 - 22:58
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CFOO
مخفف عبارت CFOO
Chief Financial and Operating Officer
مدیر ارشد مالی (CFO) یا مدیر ارشد ...
BFHI
مخفف عبارت BFHI
Baby Friendly Hospital Initiative
طرح بیمارستان دوست‌دار کودک (به اخ...
FEN
مخفف عبارت FEN
Forsythe Edwards Notation
یادداشت برداری فورسیت–ادواردز (به ...
GNSS
مخفف عبارت GNSS
Global Navigation Satellite System
سامانه ماهواره‌ای ناوبری جهانی (GN...
EMV
مخفف عبارت EMV
EuroPay, MasterCard, Visa
از آنجا که سرویس دهندگان بسیاری در...
ED
مخفف عبارت ED
Emergency Department
اورژانس به محلی گفته می‌شود که خدم...