لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 مهر 1397 - 00:37
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SMIL
مخفف عبارت SMIL
Synchronized Multimedia Integration Language
SMIL ، استانداردی برای نمایش های س...
ICT
مخفف عبارت ICT
International Commercial Terms
اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ...
GIS
مخفف عبارت GIS
Geographic Information Systems
سامانهٔ اطلاعات مکانی یا سیستم اطل...
SCO
مخفف عبارت SCO
Shanghai Cooperation Organisation
سازمان همکاری شانگهای سازمانی میان...
ناجا
مخفف عبارت ناجا
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
پلیس ایران است که در سال ۱۳۷۰ خورش...