لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 4 خرداد 1398 - 04:10
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

EBD
مخفف عبارت EBD
Electronic Brake-Force Distribution
توزیع کننده نیروی ترمز الکترونیکی ...
ESC
مخفف عبارت ESC
Electronic Stability Control
کنترل پایداری الکترونیکی به اختصار...
SBC
مخفف عبارت SBC
Sensotronic Brake Control
کنترل ترمز سنسوترونیک در خودرو (که...