لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 05:28
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CBD
مخفف عبارت CBD
Central Business District
در کشورهای مختلف عبارات گوناگونی ب...