لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 07:20
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SASR
مخفف عبارت SASR
Special Application Scoped Rifles
تفنگ ضد تجهیزات یا تفنگ دوربین دار...
OMC
مخفف عبارت OMC
Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی ...
CPO
مخفف عبارت CPO
Chief Procurement Officer
مدیر ارشد تدارکات از مدیران ارشد ا...