مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GAISF
مخفف عبارت GAISF
General Association of International Sports Federations
انجمن جهانی فدراسیون ورزش‌های بین‌المللی...
ICPO
مخفف عبارت ICPO
International Criminal Police Organization
پلیس بین‌الملل یا اینترپل، سازمانی...
IAA
مخفف عبارت IAA
International Advertising Association
سازمان جهانی تبلیغات IAA یا اتحادیه...