لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 10:22
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

VF
مخفف عبارت VF
Ventricular Fibrilation
فیبریلاسیون نوعی از آریتمی قلبی اس...
INR
مخفف عبارت INR
International Normalized Ratio
رتبه نسبی از بیمار زمان پروترومبین...
NYHA
مخفف عبارت NYHA
New York Heart Association Functional Classification
نیها، که در ایران به نام کلاس عملک...
GRD
مخفف عبارت GRD
Gastroesophageal Reflux Disease
ریفلاکس معده‌ای مروی یا ریفلاکس گا...
FSHD
مخفف عبارت FSHD
Facio Scapulo Humeral muscular Dystrophy
دیستروفی ماهیچه‌ای فاسیو اسکاپولو ...