لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 19:48
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

TED
مخفف عبارت TED
Technology, Entertainment, Design
تد (TED)‏ نام یک سازمان غیر انتفاع...