لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 7 فروردین 1398 - 05:51
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

TED
مخفف عبارت TED
Technology, Entertainment, Design
تد (TED)‏ نام یک سازمان غیر انتفاع...