لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 31 تیر 1398 - 01:33
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

TED
مخفف عبارت TED
Technology, Entertainment, Design
تد (TED)‏ نام یک سازمان غیر انتفاع...