لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 12:08
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

MAC
مخفف عبارت MAC
Minimum Alveolar Concentration
حداقل غلظت آلوئولی یا به اختصار MA...
ATC
مخفف عبارت ATC
Anatomical Therapeutic Chemical
سیستم طبقه‌بندی آناتومیکی درمانی ش...
ARTE
مخفف عبارت ARTE
Association Relative à la Télévision Européenne
آرته (ARTE؛ مخفف عبارت فرانسوی Ass...
AES
مخفف عبارت AES
Auger Electron Spectroscopy
طیف‌سنجی الکترونی اوژه (AES)، تکنی...