لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 26 مهر 1397 - 09:06
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IBCCI
مخفف عبارت IBCCI
Iran and Belgium Chamber of Commerce and Industry
اتاق بازرگانی ایران و صنایع بلژیک