لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 29 اسفند 1397 - 15:16
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IBCCI
مخفف عبارت IBCCI
Iran and Belgium Chamber of Commerce and Industry
اتاق بازرگانی ایران و صنایع بلژیک