لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 24 آذر 1397 - 01:48
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IBCCI
مخفف عبارت IBCCI
Iran and Belgium Chamber of Commerce and Industry
اتاق بازرگانی ایران و صنایع بلژیک