لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 01:50
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ACPI
مخفف عبارت ACPI
Advanced Configuration and Power Interface
ACPI به معنی پیکربندی پیشرفته و بر...
IDA
مخفف عبارت IDA
International Development Association
انجمن توسعه بین‌الملل یا موسسه توس...
MI6
مخفف عبارت MI6
Military Intelligence Section 6
سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتا...
MFT
مخفف عبارت MFT
Multiprogramming with a Fixed number of Tasks
MFT چند برنامه‌نویسی با تعداد ثابت...