لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:31
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

UDHR
مخفف عبارت UDHR
Universal Declaration of Human Rights
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان ب...
UNHRC
مخفف عبارت UNHRC
United Nations Human Rights Council
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی...