لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 مهر 1397 - 00:33
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

AMOLED
مخفف عبارت AMOLED
Active-matrix organic light-emitting diode
دیود گسیل نور ارگانیک ماتریس فعال،...