لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 23 آذر 1397 - 07:25
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

PS
مخفف عبارت PS
Progeroid Syndromes
سندرم‌های پروجروید یا پروگروید یا ...
TIA
مخفف عبارت TIA
Transient Ischemic Attack
حملهٔ‌ ایسکمی گذرا و یا در اصطلاح ...
AMOLED
مخفف عبارت AMOLED
Active-matrix organic light-emitting diode
دیود گسیل نور ارگانیک ماتریس فعال،...