مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TSD
مخفف عبارت TSD
Temperature-dependent Sex Determination
تعیین جنسیت وابسته به دما (TSD) نوعی...
DINK
مخفف عبارت DINK
Dual Income, No Kids
خانواده بدون فرزند به زوجی گفته می‌شود...
BEA
مخفف عبارت BEA
Book Expo America
نمایشگاه بین‌المللی کتاب آمریکا (مخفف...
OBIX
مخفف عبارت OBIX
Open Building Information Exchange
برنامه نویسی تبادل اطلاعات ساختمانی...
RIS
مخفف عبارت RIS
Research and Information System
آرآی‌اس (RIS) یک پسوند نام پرونده است...
IRIS
مخفف عبارت IRIS
Intelligent Rival Imitator of Siri
نرم افزار آیریس یا IRIS ، رقیب هوشمند...
SIRI
مخفف عبارت SIRI
Speech Interpretation and Recognition Interface
سی‌ری (Siri) یک رابط صوتی مخصوص...
CVT
مخفف عبارت CVT
Continuously Variable Transmission
انتقال قدرت پیوسته (CVT) که لئوناردو...