مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GCB
مخفف عبارت GCB
Generator Circuit Breaker
کلید ژنراتور. کلیدی که در طراحی برخی...
CCTV
مخفف عبارت CCTV
Closed Circuit Tele Vision
تلویزیون مدار بسته، مجموعه‌ایست که به...
VLAN
مخفف عبارت VLAN
Virtual Local Area Network
شبکه محلی مجازی یک دامنه پخش مجزا در...
BNC
مخفف عبارت BNC
Bayonet Neil Concelman
رابط بی ان سی نوع رایجی از رابط آر اف...
SEM
مخفف عبارت SEM
Scanning Electron Microscope
میکروسکوپ الکترونی روبشی یا SEM نوعی...