لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 06:57
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CCTV
مخفف عبارت CCTV
Closed Circuit Tele Vision
تلویزیون مدار بسته، مجموعه‌ایست که...
SEM
مخفف عبارت SEM
Scanning Electron Microscope
میکروسکوپ الکترونی روبشی یا SEM نو...