مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPTV
مخفف عبارت IPTV
Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پروتکل...
OMC
مخفف عبارت OMC
Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی OMC ،...
LAMP
مخفف عبارت LAMP
Linux, Apache, MySQL, and PHP
لمپ (LAMP) مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای...
ARPANET
مخفف عبارت ARPANET
Advanced Research Projects Agency Network
آرپانت (ARPANET) مخفف سازمان پروژه‌های...
CES
مخفف عبارت CES
Closed Ecological Systems
سامانه اکولوژیکی بسته (CES)، اکوسیستمی...
VCI
مخفف عبارت VCI
Virtual Channel Identifier
VCI به معنای مشخص کننده کانال مجازی...
IAIO
مخفف عبارت IAIO
Iran Art Investigation Organisation
سازمان صنایع هوایی ایران (بصورت مخفف...