لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 13:37
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPTV
مخفف عبارت IPTV
Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پرو...
OMC
مخفف عبارت OMC
Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی ...
IAIO
مخفف عبارت IAIO
Iran Art Investigation Organisation
سازمان صنایع هوایی ایران (بصورت مخ...