لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 12:31
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IO
مخفف عبارت IO
British Indian Ocean Territory
مخفف کشور قلمرو اقیانوس هند بریتان...
MI6
مخفف عبارت MI6
Military Intelligence Section 6
سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتا...
IPCC
مخفف عبارت IPCC
Independent Police Complaints Commission
کمیسیون مستقل دادخواهی پلیس لندن ب...