لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 04:57
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LEEP
مخفف عبارت LEEP
Loop Electrosurgical Excision Procedure
جراحی با حلقه الکتریکی (LEEP)، که ...
ACPI
مخفف عبارت ACPI
Advanced Configuration and Power Interface
ACPI به معنی پیکربندی پیشرفته و بر...
EPCC
مخفف عبارت EPCC
Electronic Power Control Communication
مهندسی برق و الکترونیک (EPCC) دانش...
TRT
مخفف عبارت TRT
Turkiye Radio Television
سازمان رادیو و تلویزیون ترکیه یا ت...
PWUT
مخفف عبارت PWUT
Power and Water University of Technology
دانشگاه صنعت آب و برق∗ - شهید عباس...
IEEE
مخفف عبارت IEEE
The Institute of Electrical and Electronics Engineer ...
انجمن مهندسان برق و الکترونیک که ب...