لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 29 شهریور 1398 - 03:43
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ع
مخفف عبارت ع
علیه السلام
پسوند «علیه السلام» برای احترام به...
FODISK
مخفف عبارت FODISK
Film Optical Sensing Device For Input
دستگاه ورودی که توسط اداره آمار به...
FET
مخفف عبارت FET
Field Effect Transistor
وسیله نیمه‌هادی که به‌عنوان یک عنص...