لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 14:20
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

FODISK
مخفف عبارت FODISK
Film Optical Sensing Device For Input
دستگاه ورودی که توسط اداره آمار به...
FET
مخفف عبارت FET
Field Effect Transistor
وسیله نیمه‌هادی که به‌عنوان یک عنص...