لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 26 مهر 1397 - 08:59
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CHF
مخفف عبارت CHF
Confoederatio Helvetia Franc
فرانک یکای پول کشورهای سوئیس و لیخ...