لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 29 اسفند 1397 - 15:10
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CHF
مخفف عبارت CHF
Confoederatio Helvetia Franc
فرانک یکای پول کشورهای سوئیس و لیخ...