لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 12:53
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CHF
مخفف عبارت CHF
Confoederatio Helvetia Franc
فرانک یکای پول کشورهای سوئیس و لیخ...