لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 26 دی 1397 - 10:03
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

OBS
مخفف عبارت OBS
Organization Breakdown Structure
OBS همان ساختار شکست سازمانی یا به...
DODAG
مخفف عبارت DODAG
Destination Oriented Directed Acyclic Graph
گراف جهت دار غیر مدور مقصدگرا که ب...
MD
مخفف عبارت MD
Macular Degeneration
تباهی لکه زرد یا دژنراسیون ماکولا،...
VPAID
مخفف عبارت VPAID
Video Player-Ad Interface Definition
یک روش ارتباطی بین آگهی و پخش کنند...
SAH
مخفف عبارت SAH
Sub Arachnoid Hemorrhage
خونریزی زیر عنکبوتیه، یا خونریزی س...