لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 3 شهریور 1398 - 00:39
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MMOG
مخفف عبارت MMOG
Massively Multiplayer Online Game
بازی برخط چندنفرهٔ گسترده (MMO یا ...
PCI
مخفف عبارت PCI
Percutaneous Coronary Intervention
درمان کاهش خونرسانی سرخرگ‌های قلب ...
IDA
مخفف عبارت IDA
International Development Association
انجمن توسعه بین‌الملل یا موسسه توس...
MTA
مخفف عبارت MTA
Mineral Trioxide Aggregate
MTA نام اختصاري مينرال‌تري‌اكسيدآگ...