لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 اسفند 1397 - 23:06
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IDA
مخفف عبارت IDA
International Development Association
انجمن توسعه بین‌الملل یا موسسه توس...
MTA
مخفف عبارت MTA
Mineral Trioxide Aggregate
MTA نام اختصاري مينرال‌تري‌اكسيدآگ...
IS-IS
مخفف عبارت IS-IS
Intermediate Sysytem-Intermediate System
سامانه حدواسط به سامانه حدواسط ، ا...
TPS
مخفف عبارت TPS
Throttle Position Sensor
پتانسیومتر دریچه گاز یک مقاومت متغ...