لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 06:47
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MMOG
مخفف عبارت MMOG
Massively Multiplayer Online Game
بازی برخط چندنفرهٔ گسترده (MMO یا ...