لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 19:02
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

LIGA
مخفف عبارت LIGA
Lithographie، Gablvanoformung، Abformung
لیگا (LIGA) مخفف کلمات آلمانی نشان...
PPFA
مخفف عبارت PPFA
Planned Parenthood Federation of America
فدراسیون فرزندپروری تنظیم‌شده آمری...
MSM
مخفف عبارت MSM
Men who have Sex with Men
مردانی که با مردان آمیزش می‌کنند ی...
PCOS
مخفف عبارت PCOS
Poly Cystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشا...
PNE
مخفف عبارت PNE
Primary Nocturnal Enuresis
شب‌ادراری یا شب‌میزی به حالتی گفته...