لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 27 آذر 1397 - 17:08
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

GDPR
مخفف عبارت GDPR
General Data Protection Regulation
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه...
OBS
مخفف عبارت OBS
Organization Breakdown Structure
OBS همان ساختار شکست سازمانی یا به...
DCO
مخفف عبارت DCO
Dynamic Creative Optimization
DCO این امکان را پدید می‌آورد تا چ...
HARP
مخفف عبارت HARP
High Frequency Active Auroral Research Program
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکا...
LGPL
مخفف عبارت LGPL
Lesser General Public License
پروانهٔ گنو اِل‌جی‌پی‌اِل یا پروان...
شاپا
مخفف عبارت شاپا
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها
شماره استاندارد بین‌المللی پیاینده...