لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 31 فروردین 1398 - 23:22
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

EDTA
مخفف عبارت EDTA
Ethylene Diamine Tetraacetic Acid
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDT...
NPT
مخفف عبارت NPT
Nocturnal Penile Tumescence
نعوظ صبحگاهی یا بلند شدن آلت هنگام...
BIID
مخفف عبارت BIID
Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخف...
NLP
مخفف عبارت NLP
Neuro-Linguistic Programming
«برنامه‌ریزی عصبی زبانی» (NLP)، یک...
INSTEX
مخفف عبارت INSTEX
Instrument in Support of Trade Exchanges
ابزار حمایت از مبادلات تجاری (به ا...
INF
مخفف عبارت INF
Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌بر...