مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IGO
مخفف عبارت IGO
Iranian Geometry Olympiad
هندسه به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی...
TPE
مخفف عبارت TPE
ThermoPlastic Elastomer
ترموپلاستیک الاستومر (TPE) در واقع با...
FFS
مخفف عبارت FFS
Facial Feminization Surgery
جراحی مونث سازی چهره یا FFS مجموعه‌ای...
ICH
مخفف عبارت ICH
IntraCerebral Hemorrhage
خونریزی داخل مغز (ICH) است که زیرمجموعه...
AFI
مخفف عبارت AFI
Amniotic Fluid Index
AFI به معنی شاخص مایع آمنیوتیک است. این...
AC
مخفف عبارت AC
Abdominal Circumference
AC به معنی محدوده شکمی است. تنها اندازه...
جمنا
مخفف عبارت جمنا
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا)...
SNES
مخفف عبارت SNES
Super Nintendo Entertainment System
سوپر نینتندو انترتیمنت سیستم (Super...