مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VAC
مخفف عبارت VAC
Visa Application Center
بعضی از کارهای مربوط به سفارتخانه‌ها...
IAVA
مخفف عبارت IAVA
Iranian Anti-Vivisection Association
ایرانیانِ مخالفِ آزمایش روی حیوانات (به...
IABA
مخفف عبارت IABA
Iranian American Bar Association
کانون وکلای ایرانی در آمریکا (IABA)...