لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 13:36
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VAC
مخفف عبارت VAC
Visa Application Center
بعضی از کارهای مربوط به سفارتخانه‌...
IAVA
مخفف عبارت IAVA
Iranian Anti-Vivisection Association
ایرانیانِ مخالفِ آزمایش روی حیوانا...