لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 04:59
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

NACE
مخفف عبارت NACE
National Association of Corrosion Engineer
انجمن بین‌المللی مهندسان خوردگی (N...
NRAO
مخفف عبارت NRAO
National Radio Astronomy Observatory
رصدخانه ملی رادیو اخترشناسی آمریکا...
LBL
مخفف عبارت LBL
Lawrence Berkeley National Laboratory
آزمایشگاه ملی لارنس برکلی مشهور به...
NSCL
مخفف عبارت NSCL
National Superconducting Cyclotron Laboratory
آزمایشگاه ملی سیکلوترون ابررسانا م...
ANL
مخفف عبارت ANL
Argonne National Laboratory
آزمایشگاه ملی آرگون‏ مشهور به (ANL...
ASCE
مخفف عبارت ASCE
American Society of Civil Engineers
انجمن مهندسان عمران آمریکا انجمن ...
NIA
مخفف عبارت NIA
National Institute on Aging
وسسه ملی کهنسالی ایالات متحده آمری...
NIDCD
مخفف عبارت NIDCD
National Institute on Deafness and Other Communicati ...
موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه ان...
NHLBI
مخفف عبارت NHLBI
National Heart, Lung, and Blood Institute
موسسه ملی قلب، شش، و خون ایالات مت...
NIGMS
مخفف عبارت NIGMS
National Institute of General Medical Sciences
موسسه ملی علوم پزشکی عمومی ایالات ...
NINDS
مخفف عبارت NINDS
National Institute of Neurological Disorders and Str ...
موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه ان...
NIBIB
مخفف عبارت NIBIB
National Institute of Biomedical Imaging and Bioengi ...
موسسه ملی تصویربرداری زیست‌پزشکی و...