لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 3 شهریور 1398 - 00:25
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PNE
مخفف عبارت PNE
Primary Nocturnal Enuresis
شب‌ادراری یا شب‌میزی به حالتی گفته...
TLB
مخفف عبارت TLB
Translation Lookaside Buffer
تی‌ال‌بی (با نماد اختصاری TLB) یک ...
ACID
مخفف عبارت ACID
Atomic, Consistent, Isolated, and Durable
ACID از 4 قاعده تشکیل شده است (Ato...
DRAM
مخفف عبارت DRAM
Dynamic Random Access Memory
حافظه با دستیابی مستقیم پویا رایجت...
CSMA
مخفف عبارت CSMA
Carrier Sense Multiple Access
دسترسی چندگانه با قابلیت شنود سیگن...
NFA
مخفف عبارت NFA
Nondeterministic Finite Automaton
در تئوری محاسبات، اتوماتون تعین‌نا...