لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 4 خرداد 1398 - 04:26
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

WABA
مخفف عبارت WABA
World Alliance for Breastfeeding Action
اتحاد جهانی اقدام برای شیردهی (به ...
IPPF
مخفف عبارت IPPF
International Professional Practices Framework
انجمن حسابرسان داخلی که در سال ۱۹۴...
AMA
مخفف عبارت AMA
American Marketing Association
انجمن بازاریابی آمریکا، انجمنی تخص...
ISACA
مخفف عبارت ISACA
Information Systems Audit and Control Association Ac ...
انجمن حسابرسی و کنترل سامانه‌های ا...
TPS
مخفف عبارت TPS
Transaction Processing System
سیستم پردازش تراکنش، سیستمی کامپیو...
ITF
مخفف عبارت ITF
International Transport Workers Federation
انجمن بین المللی کارگران حمل و نقل
TLB
مخفف عبارت TLB
Translation Lookaside Buffer
تی‌ال‌بی (با نماد اختصاری TLB) یک ...
MIMD
مخفف عبارت MIMD
Multiple Instruction, Multiple Data
در رایانش چند دستور چند داده (MIMD...
MPAA
مخفف عبارت MPAA
Motion Picture Association of America
انجمن سینمایی آمریکا یا به‌شکل خلا...
FIRST
مخفف عبارت FIRST
Forum of Incident Response and Security Team
انجمن پاسخ به حادثه و تیم امنیتی