لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 اسفند 1397 - 22:58
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

MCHE
مخفف عبارت MCHE
Ministry of Culture and Higher Education
آزمون زبان MSRT که با نام MCHE نیز...