لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 12:12
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

MCHE
مخفف عبارت MCHE
Ministry of Culture and Higher Education
آزمون زبان MSRT که با نام MCHE نیز...
CODAL
مخفف عبارت CODAL
Comprehensive DataBase Of All Listed Companies
کدال سرواژه انگلیسی سامانه جامع اط...