مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HVDC
مخفف عبارت HVDC
High Voltage Direct Current
فشار-قوی جریان مستقیم (HVDC) یا انتقال...
EPR
مخفف عبارت EPR
Electron Paramagnetic Resonance
تشدید پارامغناطیس الکترون (EPR) یک...
TUV
مخفف عبارت TUV
Technischer Uberwachungs Verein
سازمان دیدبانی فنی (TÜV) (توف) سازمانی...
BP
مخفف عبارت BP
British Petroleum
این شرکت ادامه شرکت نفت ایران و انگلیس...
AEC
مخفف عبارت AEC
Atomic Energy Commission
کمسیون انرژی اتمی ایالات متحده آمریکا...
NRC
مخفف عبارت NRC
Nuclear Regulatory Commission
کمیسیون ساماندهی هسته‌ای ایالات متحده...
NEA
مخفف عبارت NEA
Nuclear Energy Agency
نیروگاه هسته‌ای به تأسیساتی صنعتی و...
SNAP
مخفف عبارت SNAP
Systems for Nuclear Auxiliary Power
باتری‌های اتمی برای سیستمهای انرژی کمکی...
PHWR
مخفف عبارت PHWR
Pressurised Heavy Water Reactor
راکتور آب سنگین فشرده یا PHWR، یکی از...
PWR
مخفف عبارت PWR
Pressurized Water Reactor
راکتور آبی فشرده معروف به راکتورهای...
IAEA
مخفف عبارت IAEA
International Atomic Energy Agency
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نهادی مستقل...
LASER
مخفف عبارت LASER
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
لیزر ابزاری است که نور را به صورت...