لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 16:20
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EPR
مخفف عبارت EPR
Electron Paramagnetic Resonance
تشدید پارامغناطیس الکترون (EPR) یک...
TUV
مخفف عبارت TUV
Technischer Uberwachungs Verein
سازمان دیدبانی فنی (TÜV) (توف) ساز...
AEC
مخفف عبارت AEC
Atomic Energy Commission
کمسیون انرژی اتمی ایالات متحده آمر...
NRC
مخفف عبارت NRC
Nuclear Regulatory Commission
کمیسیون ساماندهی هسته‌ای ایالات مت...
SNAP
مخفف عبارت SNAP
Systems for Nuclear Auxiliary Power
باتری‌های اتمی برای سیستمهای انرژی...
PWR
مخفف عبارت PWR
Pressurized Water Reactor
راکتور آبی فشرده معروف به راکتورها...
IAEA
مخفف عبارت IAEA
International Atomic Energy Agency
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نهادی ...
LASER
مخفف عبارت LASER
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiat ...
لیزر ابزاری است که نور را به صورت ...