لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 2 اسفند 1397 - 09:25
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

HDML
مخفف عبارت HDML
Handheld Device Markup Language
زبان ارتقاء انحصاری قدیمی برای ایج...
OSS
مخفف عبارت OSS
Open Source Software
نرم‌افزار متن‌باز به نرم‌افزارهایی...