لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 4 خرداد 1398 - 03:56
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

HDML
مخفف عبارت HDML
Handheld Device Markup Language
زبان ارتقاء انحصاری قدیمی برای ایج...
OSS
مخفف عبارت OSS
Open Source Software
نرم‌افزار متن‌باز به نرم‌افزارهایی...