مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MNP
مخفف عبارت MNP
Mobile Number Portability
ترابردپذیری شماره تلفن همراه فرایندی...
IPG
مخفف عبارت IPG
Internet Payment Gateway
اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای جدید...
CABG
مخفف عبارت CABG
Coronary Artery Bypass Graft
درمان کاهش خونرسانی سرخرگ‌های قلب...
OMS
مخفف عبارت OMS
Orbital Maneuvering System
سیستم مانور مداری (OMS) تراست کافی را...
SRS
مخفف عبارت SRS
Sex Reassignment Surgery
جراحی تغییر جنسیت که به طور خلاصه اس آر...
FFS
مخفف عبارت FFS
Facial Feminization Surgery
جراحی مونث سازی چهره یا FFS مجموعه‌ای...
جمنا
مخفف عبارت جمنا
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا)...
OMC
مخفف عبارت OMC
Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی OMC ،...
OCT
مخفف عبارت OCT
Optical Coherence Tomography
مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT، نوعی...