لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 مهر 1397 - 22:15
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ACP
مخفف عبارت ACP
Associate Computer Professional
ACP به‌ معنای انجمن کامپیوتر کاران...
MBA
مخفف عبارت MBA
Master of Business Administration
اِم بی اِی درجهٔ کارشناسی ارشد در ...