مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VCS
مخفف عبارت VCS
Version Control System
کنترل نسخه یا کنترل منبع عبارت است از...
DINK
مخفف عبارت DINK
Dual Income, No Kids
خانواده بدون فرزند به زوجی گفته می‌شود...
SUMO
مخفف عبارت SUMO
Suggested Upper Merged Ontology
یک آنتولوژی سطح بالا که چندین آنتولوؤی...
FEMA
مخفف عبارت FEMA
Federal Emergency Management Agency
سازمان مدیریت بحران فدرال که به اختصار...
FCC
مخفف عبارت FCC
Fluid catalytic cracking
کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر، یکی از...
CVT
مخفف عبارت CVT
Continuously Variable Transmission
انتقال قدرت پیوسته (CVT) که لئوناردو...
PPR
مخفف عبارت PPR
Peste des Petits Ruminants
PPRيك بيماري شديد با انتشار سريع است كه...
CT
مخفف عبارت CT
Computed Tomography
مقطع‌نگاری رایانه‌ای یا برش‌نگاری...
CDMA
مخفف عبارت CDMA
Code Division Multiple Access
CDMA نوعی از تکنولوژی دیجیتال بی سیم که...
GIF
مخفف عبارت GIF
Graphics Interchange Format
گیف (GIF) پسوند سه حرفی و مشخص کنندهٔ...
IRNA
مخفف عبارت IRNA
Islamic Republic News Agency
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران که به نام...
DIN
مخفف عبارت DIN
Deutsches Institut für Normung
مؤسسه آلمانی استانداردسازی (به آلمانی...
IC
مخفف عبارت IC
Integrated Circuit
تَراشه یا مدار مجتمع به مجموعه‌ای از...