لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 21:16
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

TPS
مخفف عبارت TPS
Transaction Processing System
سیستم پردازش تراکنش، سیستمی کامپیو...
BJT
مخفف عبارت BJT
Bipolar Junction Transistor
ترانزیستورهای دو قطبی پیوندی، این ...
EPCC
مخفف عبارت EPCC
Electronic Power Control Communication
مهندسی برق و الکترونیک (EPCC) دانش...
ADSIB
مخفف عبارت ADSIB
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Info ...
آژانس توسعه جامعه اطلاعاتی (به اخت...
JEIDA
مخفف عبارت JEIDA
Japan Electronic Industry Development Association
انجمن توسعه صنایع الکترونیک ژاپن
ESP
مخفف عبارت ESP
Electronic Stability Program
برنامه ثبات الکترونیک خودرو (ایجاد...
ETC
مخفف عبارت ETC
Electronic Traction Control
کنترل کشش الکترونیک خودرو (که در س...
IEEE
مخفف عبارت IEEE
The Institute of Electrical and Electronics Engineer ...
انجمن مهندسان برق و الکترونیک که ب...
IEC
مخفف عبارت IEC
International Electrotechnical Commission Standards
کمیسیون بین‌المللی الکترونیک