لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 7 فروردین 1398 - 05:50
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

BMDW
مخفف عبارت BMDW
Bone Marrow Donors Worldwide
بانک اهدا کنندگان مغزاستخوان در سر...
کارا
مخفف عبارت کارا
درگاه الکترونیکی کارگزاران
از آنجاییکه کارگزاران یکی از ذینفع...
GDPR
مخفف عبارت GDPR
General Data Protection Regulation
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه...
سجام
مخفف عبارت سجام
سامانه جامع اطلاعات مشتریان
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادا...
نوپا
مخفف عبارت نوپا
نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران
«نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایر...
ISACA
مخفف عبارت ISACA
Information Systems Audit and Control Association Ac ...
انجمن حسابرسی و کنترل سامانه‌های ا...