لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 14:22
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جمنا
مخفف عبارت جمنا
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (...
شما
مخفف عبارت شما
شهدای مؤتلفه اسلامی
شما هفته‌نامه و ارگان حزب موتلفه ا...
IRIWF
مخفف عبارت IRIWF
Islamic Republic of Iran Weightlifting Federation
فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی...
IRIBF
مخفف عبارت IRIBF
Islamic Republic of Iran Basketball Federation
فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایر...
IAWF
مخفف عبارت IAWF
Iran Association Wrestling Federation
فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران ...
سادا
مخفف عبارت سادا
سازمان اسلامی دانشجویان ایران
سازمان اسلامی دانشجویان ایران
بتاجا
مخفف عبارت بتاجا
بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی
بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایر...
ساحفاجا
مخفف عبارت ساحفاجا
سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران
سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری ا...
ودجا
مخفف عبارت ودجا
وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح...
AEOI
مخفف عبارت AEOI
Atomic Energy Organization of iran
سازمان انرژی اتمی ایران که مقدمات ...
ندسا
مخفف عبارت ندسا
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب ...
نزاسا
مخفف عبارت نزاسا
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نام مستعار نزسا بخشی از سپاه پاسدا...